• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy Policy

Naam bedrijf: Shoppar
Straat en huisnummer: Posthoornstraat 17
Postcode en stad: 3011 WD Rotterdam
Land: Nederland

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 84355751
B.T.W.-nummer: NL003953509B32

Privacy en veiligheid
Persoonlijke informatie wordt bij ons in het systeem opgeslagen. Dit is van belang wanneer je iets wil bestellen bij ons. Waarom worden je persoonlijke gegevens gevraagd en wat wordt ermee gedaan?

Alle informatie die je bij ons achter laat, wordt veilig opgeslagen met moderne technieken. Partijen die geen baat hebben bij de gegevens kunnen er ook niet bij. In het geval dat wij jouw gegevens aan iemand anders verstrekken, verwachten wij dat deze partij secuur omgaat met deze informatie als wij en dat het alleen gebruikt wordt voor het doel waarvoor ze jouw gegevens hebben ontvangen. Je leest hieronder wanneer en waarom we jouw gegevens aan derden verstrekken.

Is er sprake van misbruik van jouw gegevens, laat het ons dan weten via onze klantenservice.

Cookies
In de toekomst willen we je beter van dienst zijn, daarom gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein bestand dat op je computer wordt geplaatst. De cookiegegevens blijven op je eigen computer en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Ze zijn afhankelijk van je eigen browserinstellingen. Alles over het gebruik van cookies lees je op onze cookie pagina.

Welke gegevens hebben wij van jou?
De persoonsgegevens van onzer bezoekers die we van onze website kunnen verzamelen en verwerken, zijn:

 • naam, e-mail- en (factuur- en aflever-) adres van personen;
 • bedrijfsnaam, inschrijfnummer Kamer van Koophandel en btw-nummer (indien van toepassing);
 • (mobiele) telefoonnummer;
 • welk product er worden besteld;
 • betalingsinformatie;
 • correspondentie met Shoppar, voor zover van toepassing;
 • gedragsgegevens (internetgebruik, online activiteiten en de duur van uw sessie); en
 • IP-adressen en tijdstempels.

Wat doen we verder met je gegevens
Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder vind je een overzicht. Hiervoor gebruiken we enkel de gegevens die hierboven staan weergeven.

 • om geplaatste bestellingen goed uit te voeren en te verwerken;
 • om vragen te beantwoorden die bijvoorbeeld via de website zijn gesteld;
 • voor het beoordelen en aannemen van onze zakenpartners;
 • voor het analyseren en/of verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van informatie over onze producten, (klanten)diensten en websites;
 • om onze correspondentie (onder andere) over bezorgingen en terugbetalingen beter af te stemmen;
 • om informatie, aanbiedingen en promotieacties te sturen op basis van je interesses en klik- en surfgedrag; 
 • om je de mogelijkheid te geven om verbinding te maken met onze socialmedia-accounts;
 • om informatie over nieuwe producten en diensten te geven;
 • om de klant een persoonlijke account te geven op onze website;
 • voor onderzoek naar het tevredenheidsniveau van klanten, zakenpartners of anderen; en
 • voor interne analyse voor (klanten)onderzoeksdoeleinden.

Je bestelling bij jou bezorgen
Wanneer er een bestelling bij ons geplaatst wordt, hebben we je naam, e-mailadres, adres, betaalgegevens en telefoonnummer nodig. Met behulp van deze gegevens kan de bestelling bij je worden bezorgd. Ook word je op de hoogte gehouden over je bestelling. Soms kan het van belang zijn je gegevens ook aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld aan de vervoerder, groothandel of ons distributiecentrum. Onze partners dienen zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan.

Account
Wanneer je account aangemaakt is bij het plaatsen van je bestelling, worden de volgende gegevens van je opgeslagen: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Je gegevens worden bewaard zodat je deze eerdere bestellingen kan inzien en je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren.

Klantenservice
Je kunt met ons contact opnemen per telefoon, en per mail. Om je snel van dienst te  kunnen zijn, maken we gebruik van je gegevens. Soms maken we gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op je vragen. Deze partij kan jouw gegevens dan ook inzien en gebruiken bij het beantwoorden van je vraag.

Garantie & reparatie
Heb je een vraag over je product, is je product defect of niet naar wens dan kan het zijn dat wij derden inschakelen voor de reparatie, bijvoorbeeld een servicepunt of de leverancier van het product. Wij verwachten van deze partijen dat zij ook zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens omgaan.

Reviews
Schrijf een review en deel je ervaring om anderen een beter beeld van een product te geven. Hiermee kun je andere klanten helpen. Wij houden bij wie welke review schrijft.

Nieuwsbrief
Wij kunnen nieuwsbrieven versturen die informatie, kortingen en uitgelichte producten bevatten. Je kunt je hiervoor aanmelden en op de hoogte blijven. Wij versturen geen persoonlijke nieuwsbrieven die worden samengesteld op basis van je gegevens, zoals bestellingen. Wil je geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen? Meld je dan af, stuur een mail naar de klantenservice.

Contact
Wij geven onze klanten de mogelijkheid om vragen te stellen door middel van een contactformulier. Hierbij wordt gevraagd diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. De informatie die wij verkrijgen, wordt bewaard voor de afhandeling van je vraag en eventueel contact in de toekomst. Op deze manier kunnen wij inzien wanneer je later nog een keer contact met ons opneemt.

Actie/Prijsvragen
Als iemand meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Hiermee kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar bekendmaken.

Verbetering van de winkel en service
We houden ons constant bezig met de verbetering van onze websites, producten en service. Daarom kunnen we je gegevens gebruiken om je te vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Voor zo een onderzoek kunnen wij gebruik maken van derden. Dit doen we door de bezoeken van onze klanten aan onze site te registreren, met alle activiteiten die daarbinnen plaatsvinden (bijvoorbeeld het klikken op links en het bekijken van productpagina’s en de volgorde daarvan).

Fraude
Fraude wordt niet getolereerd. Wij gebruiken dan ook je persoonlijke gegevens om fraude te onderzoeken, voorkomen en tegen te gaan. Als het moet, kunnen je gegevens ook overgedragen worden aan de overheid.

Betaling achteraf
Als er artikelen zijn die achteraf betaald worden, kunnen wij je kredietwaardigheid toetsen. We kunnen hierbij gebruik maken van externe bureaus. Dit staat overigens ook vermeld in onze algemene voorwaarden. Voor het kredietonderzoek kunnen wij jouw gegevens aan derden verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken. Bovendien kun je gebeld worden om je te herinneren aan een factuur die is verlopen. In sommige gevallen voeren anderen dat telefoongesprek voor ons. Wij kunnen ook je gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseert.

Zakelijke klanten
De informatie van onze zakelijke klanten en partners van de contactpersoon slaan we ook op. Zijn het gegevens van personen, dan behandelen wij deze informatie net zoals die van onze andere klanten.

Social media
Wanneer je op social media bent ingelogd en aangeeft een artikel leuk te vinden, dan verschijnt dat artikel op je social media-account. Wij krijgen geen toegang tot je social media-account, maar artikelen die je leuk, nuttig of handig vindt, kun je wel met je vrienden delen. Stel je via social media een vraag aan ons en zien we die vraag voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam zodat we op je bericht kunnen reageren.

Wat er niet gebeurd met je contactgegevens?
Wij gebruiken je informatie nooit om aan jou andere prijzen te tonen dan aan andere klanten. Al onze klanten zien dezelfde prijzen voor onze artikelen en producten. Je gegevens verkopen wij niet aan anderen.

Kloppen je gegevens niet of andere vragen?
Wanneer er iets niet klopt in je gegevens of wanneer je je gegevens wilt laten verwijderen, kan dat. Neem contact op met onze klantenservice. Echter, wanneer de bestelling is geplaatst, is achteraf niet mogelijk de naam op de factuur aan te passen. Mocht je een klacht hebben over de manier waarop wij met je privacy omgaan, kan je contact met ons opnemen. Je kunt ook een klacht indienen door contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door of in opdracht van Shoppar. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën
van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U
heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van
mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.